Odťahová služba

Ponúkame služby odťahu vozidla pre našich zákazníkov 0,60€/km. Naloženie a zloženie vozidla 0€.

Pre bežných zákazníkov 1€/km do vzdialenosti 100km, 0,80€/km nad 100km. Naloženie vozidla 15€, vyloženie vozidla 15€.

Odtahovka